Brankári
Šimon
Kapustík
Kristína
Ďuriančiková
Útočníci
Šimon
Husár
Tomáš
Gereg
Peter
Filipovič
Jakub
Zelina
Martin
Beľa
David
Šramka
Sebastián Peter
Baláž
Ivan
Špilda
Jakub
Margeta
Obrancovia
Marek
Medveď
Adrián
Veselovský
Denis
Ďurovec
Patrick
Rosenberg
Martin
Moncoľ
Timotej
Bakša
Jakub
Ondrejkovič
Alex
Slezák
Adrián
Gajdošík